GEOLOGIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przez 15 lat swojej działalności specjaliści z PGI Łódź opracowali ponad kilka tysięcy dokumentacji geologicznych, w tym najwyższej jakości dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne dla najważniejszych inwestycji budowlanych w Polsce.

 

Klienci PGI Łódź wiedzą, że możemy pochwalić się rozbudowanym zapleczem sprzętowym, w tym maszynami wiertniczymi, sondami geotechnicznymi i innym sprzętem do wykonywania geologicznych badań gruntu (wierceń geologicznych i sondowań dynamicznych). Każdy nasz geolog posiada uprawenienia do dozoru geologicznego oraz opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych.

 

Naszą ofertę przez lata rozwijała się i dostosowała do potrzeb naszych klientów. Dzisiaj proponujemy między innymi:

 

Hydrogeologia - w tym wiercenia geologiczne dla celów studziennych oraz posadowienia piezometrów, w celu monitoringu wysokości zwierciadła wody gruntowej oraz jej składu chemicznego (opracowujemy również dokumentacje hydrogeologiczne)

 

Geotechnika - każdy nasz geolog opracowuje projekty robót geologicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463). Jednocześnie, jesteśmy partnerami firm budowlanych na placu budowy, doradzając przy prowadzeniu wykopów inżynierskich oraz innych prac fundamentowych. Bogate doświadczenie sprawia, że geotechnika nie ma przed nami tajemnic.

 

Geotechniczne usługi laboratoryjne - posiadamy profesjonalne i w pełni wyposażone laboratorium geotechniczne, gdzie każdy nasz geolog prowadzi rzetelne badania gruntu i wody gruntowej. Jesteśmy w stanie wykonać badania sitowe, badania współczynnika filtracji, czy badania agresywności wody gruntowej.

 

Geologia inżynierska - nasza zaangażowana kadra opracowuje najwyższej jakości dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty robót geologicznych, opinie geotechniczne oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Posiadamy w swoich zasobach bogate archiwum z kilku tysięcy projektów geologicznych oraz szczegółowe mapy geologiczne terenu całej Polski, co pomaga nam dokladnie zaplanować zakres geologicznych badań gruntu.

 

Geologia środowiskowa - każdy nasz geolog przeszkolony jest do profesjonalnego badania gruntu, w tym dokładnego poboru próbek gruntu i wody gruntowej, ich magazynowania oraz transprtu. Laboratoryjne badania gruntu i wody gruntowej wykonywane są przez profesjonalne, akredytowane laboratorium geochemiczne, które specjalnie dla nas przygotowuje raporty w błyskawicznym terminie.

 

W swoich zasobach posiadamy mechaniczne wiertnice geologiczne, mogące wykonywać geologiczne badania gruntu do głębokości 40 m p.p.t. w rurach, co pozwala na dokładne makroskopowe zbadanie gruntu oraz dokładne odzwierciedlenie położenia zwierciadła wody gruntowej. Jesteśmy w stanie również pobrać najwyższej jakości próby gruntu NW, NU i NNS.

 

Specjalnie na potrzeby skomplikowanych inwestycji budowlanych, wykonujemy badania gruntu sondą statyczną CPT, z końcówkami CPTU i SCPTU. Jest to badanie gruntu w szczególności wskazane przy inwestycjach, w których stosowane jest posadowienie pośrednie, lub gdzie fundamenty projektowane są na dużych głębokościach. Sondy statyczne są dla geotechnika bardzo przydatnym badaniem, dzięki któremu może dokładnie określić parametry geotechniczne gruntu.

 

Możemy się również pochwalić siatką sprawdzonych i zaufanych partnerów, którzy wspierają nas przy naszych pracach geologicznych, w tym wierceniach geologicznych, czy sondowaniach geotechnicznych.

 

Badania gruntu

 

ARCHITEKT ŁÓDŹ

 

geologia